topfoto DMC
Kurser


Forsikring

DMC har undersøgt forsikringsdækningen på vores kurser hos Forsikringsoplysningen, Codan og Topdanmark.

Topdanmarks afdeling for Auto forsikrings teknik har klart meldt ud, at de dækker kursister på DMC's kurser.

Forsikringsoplysningen har oplyst, at der ikke skulle være problemer med forsikringsdækning på DMC's kørekurser, og både Topdanmark, IF-forsikring, GF-forsikring og Codan forsikring anvender følgende tekst i deres betingelser:

Motorløb
Skade, der sker under øvelseskørsel, glatførekørsel og manøvrekørsel er dækket, når denne kørsel foregår under instruktion af en motororganisation eller lignende og på afspærret område.

DMC er som sådan at regne som en motorsportsorganisation eller lignende, idet DMC samarbejder med Dansk Motor Union, DMU bl.a. omkring touring sport. Yderligere er DMC den ældste udbyder af efterudddannelseskurser for landevejsmotorcyklister.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit eget forsikringsselskab dækker skader på din eller andres MC, hvis skaden sker på et DMC-kursus, bør du inden tilmelding rette henvendelse til dit forsikringsselskab og sikre dig, at du er dækket på DMC's kurser.