topfoto DMC
Kurser


BRONZE-kursus foregår altid på et køreteknisk anlæg.

BRONZE-kurset er et manøvreteknisk kursus og har til formål at indøve bremse- og undvigemanøvrer så grundigt, at det kommer til at ligge på rygraden.

Øvelserne er opbygget "lag-på-lag". Det, der trænes ved én øvelse, bliver en del af en efterfølgende øvelse.

Der vil være supplerende teori mellem øvelserne, hvor bl.a. køredragtens sikkerhed og sikkerhedscheck af motorcyklen gennemgås.

Kriterier for at have gennemført et BRONZE-kursus er at kunne undvige ved brug af kontrastyring og kunne adskille bremse- og undvigemanøvrer med stor sikkerhed.

Der udleveres et underskrevet kursusbevis til kursister, der har gennemført kurset. Kursister, der ikke består kurset, får et tilgodebevis på et nyt, såfremt det vurderes af instruktørerne, at kursisten kan opnå tilstrækkelige færdigheder på endnu et BRONZE-kursus.

Da kurserne afholdes over en hel weekend og deltagerne/instruktørerne ofte kommer langvejs fra, arrangerer DMC overnatning hos en nærliggende MC-klub. Om aftenen er der fællesspisning, som man hver især betaler, og om morgenen står DMC for morgenmaden.


Betingelser for deltagelse:
MC-kørekort
Lovlig MC

Vejledende tider:
Lørdag fra 12.00 til 18.00 og søndag fra 09.00 til 16.00