topfoto DMC
Kurser


Om DMC's kørekurser

DMC tilbyder BRONZE-kursus på køreteknisk anlæg og et GULD-kursus på offentlig vej.

Kurserne har til formål at øge trafiksikkerheden for kursisten i form af at beherske motorcyklen (BRONZE) og være forudseende i trafikken (GULD).

BRONZE og GULD kurserne foregår over en weekend, og den lave pris skyldes, at DMC er en politisk motorcykelorganisation, der ikke har til formål at tjene penge.

Tilmelding

Tilmelding foregår under punktet "Tilmelding" her på hjemmesiden. Bemærk at alle felter mærket med * skal udfyldes. Når du har udfyldt skemaet korrekt via hjemmesiden, modtager du en e-mail som bekræftigelse, og du har også mulighed for at udskrive en bekræftigelse med alle relevante oplysninger.

Medlem af DMC

Da DMC er en forening og kun kan afholde kurser for foreningens medlemmer, inkluderer din tilmelding et halvt års medlemskab af DMC gældende fra den dato, vi registrerer din indbetaling. Du får i denne periode tilsendt 1-2 DMC-blade, så du kan orientere dig yderligere om foreningens arbejde, og vi håber naturligvis, at du vil støtte DMC´s fortsatte virke ved at fortsætte medlemskabet. For kursister, der allerede er medlemmer af DMC, er der en prisreduktion på 150 kr. for kurset.

Kørekort og lovlig MC

For at deltage på vore kurser skal du have et gyldigt MC-kørekort og komme på en lovlig, indregistreret motorcykel. I starten af kurset har vi et tjek af alle deltagende motorcykler for at være sikker på, at ingen af de deltagende motorcyklers tilstand er til fare for kursisten og andre på kurset. Vi forbeholder os fuld ret til at nægte deltagelse på kurset for kursister, der møder op på en motorcykel med larmende udstødning, nedslidte dæk, lækkende olie fra motor eller affjedring etc. Ligeledes forbeholder vi os fuld ret til at bortvise kursister, der under kurset ikke vil følge instruktørernes anvisninger og er til fare for de andre deltagere.

Deltagelse på GULD-kursus

Du skal have gennemført og bestået et BRONZE-kursus inden for de sidste 5 år for at kunne deltage på et GULD-kursus. Denne regel har vi fastsat for at være sikker på, du kan håndtere din MC på forsvarlig vis og ikke er til fare for de andre kursister under afviklingen af GULD-kurset, hvor du kører med de andre kursister i små grupper i trafikken.

Generelle spørgsmål angående kørekurser bedes stillet til koordinator Rolf Skovløkke på e-mail: skovloekke@dmc-org.dk

Specifikke spørgsmål angående et bestemt kursus bedes stillet til den ansvarlige instruktør for dette kursus. Gå blot til "Kursusoversigt" og se, hvem der er ansvarlig instruktør, og derefter til "Kontakt -> Instruktører" og kontakt vedkommende via e-mail.