topfoto DMC
DMC-kursus


DMC hjælper de danske motorcyklister

DMC er en 40 år gammel landsdækkende interesseorganisation for landevejsmotorcyklister. Medlemmer af DMC er enten medlemmer gennem lokale klubber, landsdækkende klubber eller som enkeltmedlemmer.

DMC er en politisk organisation, der arbejder for de danske motorcyklisters rettigheder.

Med en repræsentant i Rådet for Større Færdselssikkerhed og DMC med vedbordet, når der tages politiske beslutninger, der berører danske motorcyklister. Med gode kontakter til politikerne på Christiansborg og den danske repræsentation i EU har DMC fingeren på pulsen med, hvad der kommer af nye (restriktive) lovforslag, der vedrører motorcyklister i Danmark og det øvrige Europa. DMC har især arbejdet med motorcykelbeskatning, færdselspolitik og færdselssikkerhed.

FEMA - Federation of European Motorcyclists Associations

DMC er selvfølgelig også medlem af FEMA, der kæmper for europæiske motorcyklisters rettigheder på internationalt plan.
FEMA - Federation of European Motorcyclists Associations - er en interesseorganisation for landevejs motorcyklister i Europa. FEMA er startet i 1998 ved en sammenslutning af FEM, grundlagt i 1989, og EMA, grundlagt i 1992. FEMA har kontorfaciliteter i Bruxelles, hvorfra der sørges for kontakt til EU-Kommissionen og Parlamentet og de nationale organisationer står for kontakten til de nationale ministre og embedsmænd. FEMA har ca. 200.000 medlemmer og er i vækst. Du kan støtte FEMA's vigtige arbejde ved at blive medlem af DMC. DMC er naturligvis også medlem af Nordisk Motorcykel Råd (NMR) og støtter her det nordiske samarbejde, samt deltager i forskellige organer inden for det store motorsportsforbund Federation Internationale Motorcyclisme, FIM, som nu også er medspiller på den store motorcykelpolitiske scene.

DMC er en demokratisk opbygget organisation

Og arbejdskraften består udelukkende af frivillige, som vil være med til at sikre motorcyklismen fremover. Dette arbejde styres igennem arbejdsgrupper, hvilket sikrer at det er muligt at engagere personer, der ikke nødvendigvis er valgt ved en generalforsamling, og det sikrer endvidere, at hver enkelt får lejlighed til at være med inden for eget interessefelt og ikke behøver at være med i andet arbejde.

Der vil dog altid være mindst et medlem fra bestyrelsen med i hver arbejdsgruppe, hvad enten det drejer sig om kørekurser eller forskelligt myndighedsarbejde.

Læs meget mere om DMC på hjemmesiden www.danskemotorcyklister.dk